Servicii ISCIR

Acasă Servicii ISCIR

Ce este RSVTI ?

R (responsabili) cu S (supravegherea) și V (verificarea) T (tehnică) a I (instalațiilor)

Servicii de operator RSVTI:

 • Supravegherea și verificarea instalațiilor de ridicat și a instalațiilor sub presiune
 • Urmărirea evoluției stării tehnice a instalațiilor
 • Verificarea existenței personalului autorizat care deservește instalațiile
 • Informații legate de aplicarea prescripțiilor tehnice ISCIR
 • Întocmirea documentelor premergătoare autorizării
 • Întocmirea documentelor tehnice
 • Transmiterea documentelor la ISCIR în vederea autorizării instalațiilor
 • Comunicarea datei la care ISCIR face autorizarea
 • Autorizarea instalațiilor și întocmirea documentelor specifice
 • Întocmirea cărții tehnice a instalației
 • Întocmirea registrului de supraveghere și urmărirea completării acestuia la zi
 • Verificarea modului de executare a întreținerilor curente și a verificărilor generale în vederea prelungirii autorizației de funcționare

Instruire și vize anuale deservenți:

Monitorizarea termenului la care expiră viza anuală a deservenților

Instruirea deservenților conform prescripțiilor tehnice ISCIR

Instruirea, testarea și autorizarea deservenților care intră în competența RSVTI aplicarea Vizei Anuale