Prevenirea și stingerea incendiilor (PSI-SU)

Acasă Prevenirea și stingerea incendiilor (PSI-SU)
 • Dosar dispoziții PSI – SU
 • Dosar de instrucțiuni generale și specifice
 • Dosar tematic de instruire pentru toate fazele instruirii: introductiv general, la locul de muncă și periodic
 • Instrucțiuni situații de urgență – calamități naturale
 • Dosar de organizare internă PSI
 • Registrul privind lista operatorilor economici cu care ai contracte de închiriere
 • Registru de evidență a verificărilor mijloacelor de intervenție
 • Registru de evidență a verificărilor mijloacelor de avertizare
 • Registru de evidență a permiselor de lucru cu foc
 • Registru de evidență exerciții de intervenție efectuate
 • Formular “Permis de lucru cu foc”
 • Anexă la fișa postului în domeniul PSI

Documentația care se supune avizării la ISU

 • Plan de evacuare în situații de urgență – OMTCT 1184/2006, Art. 9, lit. c
 • Plan de apărare în cazul producerii situațiilor de urgență provocate de cutremur/alunecări de teren – OMAI 1995/2005, Art. 7, alin. 3
 • Plan de interventie in caz de incendiu – OMAI 163, art. 18, lit k)
 • Celula de urgenta – OUG 21/2004
 • Fișa obiectivului

Servicii periodice:

 • Organizarea activității de PSI – SU și stabilirea structurilor cu atribuții specifice în domeniul PSI – SU
 • Evidența zonelor cu risc de incendiu ridicat (unde este cazul)
 • Stabilirea necesarului de dotare a societății cu mijloace de stingere și de prima intervenție în caz de incendiu
 • Stabilirea căilor de evacuare și a locului de adunare în caz de situații de urgență
 • Instruirea, pregătirea și verificarea lucrătorilor din punct de vedere PSI – SU, completarea fișelor de instruit PSI – SU, testarea lucrătorilor
 • Implementarea regulilor de ordine interioară referitoare la reglementarea fumatului, lucrul cu focul deschis, căi de acces și de evacuare, colectarea deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor combustibile
 • Organizarea lucrărilor premergătoare în timpul sezonului rece și în perioadele caniculare și secetoase
 • Controale periodice în unitate și informarea în scris a angajatorului cu privire la neconformitățile depistate
 • Organizarea de exerciții de simulare de intervenție pentru diferite situații
 • Reprezentarea intereselor unității prin participarea la controale organelor de control ale statului