Audit

Acasă Audit
Auditul securității și sănătății în muncă (SSM), situații de urgență (SU), resurselor umane, RSVTI, se efectuează la cererea beneficiarului și reprezintă o procedură foarte detaliată pentru cel care doreşte să își evalueze situaţia în raport cu reglementările în vigoare. Auditul poate fi realizat intern sau poate fi externalizat către o firmă de profil.
Scopul principal al auditului este de a stabili şi evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţelor şi pentru a identifica căile de îmbunătăţire ale acestora. Auditul este procesul prin care persoane competente, independente colectează și evaluează probe pentru a-și forma o opinie asupra gradului de corespondență între cele observate și anumite criterii prestabilite (legislația).

Etapele auditului sunt:

  • Vizitarea / inspectarea tuturor locurilor de muncă
  • Verificarea documentelor specifice
  • Întocmirea unui raport de audit scris