Securitate și sănătate în muncă (SSM)

Acasă Securitate și sănătate în muncă (SSM)

Elaborare documentație specifică:

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
Planul de prevenire și protecție
Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, prim-ajutor
Instrucțiuni simplificate de lucru
Tematică de instruire pentru toate fazele instruirii
Decizii ale conducerii pentru organizarea activității în domeniul Securității și Sănătății în Muncă

Servicii periodice:

Instruiri periodice împreună cu conducătorii locurilor de muncă, verificarea lor și consemnarea în fișele individuale
Control efectiv la locurile de muncă
Informarea în scris a angajatorului despre neconformitățile depistate
Reprezentarea intereselor unității clientului la controale în domeniul SSM, participarea efectivă la controale ca serviciu extern
Efectuarea Instruirii Introductiv Generale la angajare și completarea fișelor de instruire
Realizarea testării anuale a personalului sau de câte ori este nevoie
Reinstruirea personalului în cazul modificărilor din cadrul sistemului de muncă
La cerere, instruirile se țin și în limba maghiară
Toate instruirile se țin cu suport multimedia

Autorizarea internă a lucrătorilor

Unele meserii (ocupații) ca: electrician, legător de sarcină, macaragiu, stivuitorist, acordarea primului ajutor, etc. necesită autorizarea internă din punct de vedere al SSM.

Elaborarea deciziei de constituire a comisiei de autorizare
Elaborarea materialelor de instruire și a testelor
Instruirea SSM a personalului cu suport multimedia în legătură cu specificul meseriei (riscuri specifice, măsuri de reducere a riscului)
Testarea cunoștințelor

Cercetarea evenimentelor

Comunicarea evenimentului către ITM (dacă acest lucru nu s-a realizat)
Redactarea notei de constatare la fața locului și a deciziei de formare a comisiei de cercetare
Luarea și tehnoredactarea declarațiilor martorilor și a celor implicați în accident
Efectuarea de poze, schițe sau însemnări la fața locului
Reconstituirea evenimentului dacă situația o impune
Colaborarea cu unitățile medicale (SMURD, Spitalul Clinic Județean – locul unde a fost/este internată victima)
Colaborarea cu instituțiile statului (ITM, Casa Județeană de Pensii, Poliție, etc.)
Întocmirea procesului verbal de cercetare a evenimentului
Întocmirea dosarului complet de cercetare a evenimentului și depunerea lui la ITM în vederea avizării
Completarea FIAM-ului la finalizarea cercetărilor

Coordonarea în materie de securitate pe șantier

Când ai nevoie de servicii de coordonare în materie de securitate și sănătate pe șantier?

 • Când ești beneficiarul lucrării
 • Când ești entitatea care își asumă această activitate (ex. antreprenor general, manager de proiect lider de asociere, etc.)

Serviciul de coordonare în materie de SSM prestat de către SSM & SIU constă în următoarele:

 • Întocmirea și depunerea declarației prealabile (dacă aceasta nu există)
 • Întocmirea Planului de Securitate și Sănătate al șantierului
 • Actualizarea Planului de Securitate și Sănătate al șantierului în funcție de evoluția lucrărilor
 • Întocmirea și ținerea la zi a registrului de coordonare a șantierului
 • Organizarea de ședințe cu beneficiarul, managerul de proiect și antreprenorii
 • Inspecții regulate pe șantier
 • Verificarea și avizarea planurilor proprii de SSM ale antreprenorilor, subantreprenorilor și/sau a lucrătorilor independenți
 • Întocmirea și transmiterea către beneficiar sau managerul de proiect a proceselor verbale de constatare întocmite în urma controalelor
 • Întocmirea dosarului de intervenții ulterioare
 • Întocmirea și/sau avizarea convențiilor de SSM dintre antreprenori